Varenr: 100223

Blokk av Larvikitt som produseres i standard høyder fra
15 cm til 60 cm. (Andre mål kan forekomme på ordre)

PRODUKTINFO:

FRONT: Naturlig splittet
TOPP / BUNN: Saget
BAKSIDE: Splittet, men kan også være boret/kilt eller saget
KORTSIDER: Kan være boret/kilt, splittet eller saget.

Vertikale fuger gjør at steinen er lett å tilpasse svingninger i terrenget og muren får et fint stramt uttrykk. Egner seg til alle typer forstøtningsmur i tillegg til kanter, sittebenker, amfi etc.

PRISLISTE: LAST NED

EPD miljødeklarasjon: LAST NED

Produktdatablad:  LAST NED

Monteringsanvisning: LAST NED

Størrelser

• Produseres i fallende lengder. Normal prosedyre: Min. dybde 15 cm og max. 150 cm lengde.

• Dybden = høyden +- 0,5-2cm avhengig av størrelser.

• Maks høydeavvik på klasse 1 blokker er +/- 5mm

• Blokkene skal ha lik høyde i lengderetning (maks.2mm avvik fra høyre til venstre) og rette parallelle sider.

Bruksområde

ROCKS Premium kan brukes overalt der det er behov for mure-blokk;
Til kantstein eller en liten forstøtningsmur i en privat hage, til store forstøtningsmurer langs veiskjæringer, tuneller, gang og sykkelstier, til brygger, moloer, broer eller garasjer, grunnmurer og andre byggverk.

De største blokkene på 20cm og oppover er beregnet for maskinmuring og fordrer at man kan komme til med en egnet maskin, mens blokker under 20cm høyde kan håndteres manuelt og brukes over alt hvor de kan transporteres.

Verdt å vite

Forstøtningsmurer må bygges forskriftsmessig og større murer skal alltid utføres av personer eller selskap som har ansvarsrett. Murer som plasseres minimum 1 meter fra nabogrense og er maks en meter høy eller murer minst 4 meter fra nabogrense og er maks 1,5 meter høy er ikke søknadspliktig.

De skal alltid plasseres på et frostfritt og stabilt underlag og man bør benytte drenerende pukk-fraksjon 20-120 under og bak muren samt legge ned dreneringsrør i bakgrunnen.

Våre murer er blant de enkleste og raskeste å bygge, men det er fremdeles et fag. I de aller fleste leveransene medfølger det endeknekte steiner for en fin avslutning. Da vi likevel ser at det legges sagede sider, eller synlige boremerker på avslutninger, hjørner og avtrappinger, anbefaler vi at man er OBS på dette.

Høydeavviket på ROCKS Premium skal maks være 5 mm+- og medfører at disse blokkene monteres meget raskt uten mye kontrollmålinger. Fordi blokkene har vertikale fuger er de veldig fleksible til å ta opp terrengvariasjoner og radier.

Dette er naturstein og noe variasjon kan forekomme i bredde. Hvis de avviker noe på bredde så sørg for å legge disse i de nedre skiftene i muren.

Skreddersøm

Vi kan bidra med spesielle tilpasninger som endesteiner og skråborede eller skrå sagede tilpasninger. Kontakt oss og vi kan bidra til å lage gode løsninger.