Minst mulig fotavtrykk

Kontakt oss ved spørsmål

Minst mulig fotavtrykk

rocks of norway – forvaltet med respekt for naturen

%

av globale energirelaterte CO2-utslipp kommer fra transport (Miljødirektoratet, 2019).

%

mindre CO2 utslipp ved bruk av norsk naturstein i forhold til importstein

%

av globale energirelaterte CO2-utslipp kommer fra transport (Miljødirektoratet, 2019).

%

mindre CO2 utslipp ved bruk av norsk naturstein i forhold til importstein

Valget skal være enkelt og fotavtrykket lavest mulig

Norsk naturstein er en ressurs

Valget skal være enkelt og fotavtrykket lavest mulig. Norsk naturstein er en ressurs som bokstavelig talt ligger i vår felles bakgård. Vår oppgave er å foredle overskuddsmaterialer av larvikitt, og tilrettelegge for at produktene våre inngår positivt i ditt totale miljøregnskap.

«Vi så at det lå et stort potensial i foredlingen av overskuddet av bergmaterialer ved uttak av larvikitt. Hele vår forretningsidé er bygget på bedre en utnyttelse av overskuddsmasser».

Torger Lingelem, daglig leder, Rocks of Norway

Kun 5-10% av all larvikitt som tas ut blir eksportert som blokkstein. Tidligere ble overskuddssteinen deponert, men siden 2010 har vi hatt som mål å oppnå fullskala utnyttelse av råmaterialene. Med fremoverlente løsninger innen produksjon og drift, utvikler vi fleksible produkter som naturlig inngår i norsk bygge- og anleggsstil.

Å forvalte naturstein med respekt, betyr mye mer enn å optimalisere utnyttelsen av råvarene. Det betyr at vi som ansvarlig industriaktør til enhver tid skal snu hver stein i hele verdikjeden vår, og igangsette tiltak som ytterligere kan forbedre vårt eget miljøregnskap.

Vi opererer i en røff og krevende bransje, som stiller svært høye krav til gjennomarbeidede HMS-tiltak. Vi er Miljøtårnsertifisert, og drifter etter kriterier som systematiserer og effektiviserer klimatiltakene våre. Og vi utveksler erfaringer med medlemsbedrifter i bransjeorganisasjonen vår, Norsk Bergindustri.

Ved å velge kortreist, norsk naturstein, fremfor utenlandsk, er du aktivt med å begrense verdens globale transportutslipp. 23% av de globale energirelaterte
CO2-utslippene kommer fra transport (Miljødirektoratet, 2019).

Fremtiden er vårt ansvar

Fra 1. januar 2024 gjelder nye regler for alle offentlige innkjøp, der EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer og verifiserer blant annet CO2-utslippet per tonn stein. Vår EPD-kalkulator viser at nettopp kortreist, norsk naturstein gir optimalt utslag på miljøregnskapet. Sammen med Norsk Bergindustri utarbeider vi EPD’er for alle våre produkter.

«Torger Lingelem og Rocks of Norway har vist hva bærekraft og innovasjon i bergindustrien betyr i praksis, gjennom å benytte ny teknologi til å utnytte større deler av ressursen».

Henrik Bager, tidl. styreleder, Norsk Bergindustri

En nennsom foredling av naturstein er vårt ansvar. Vårt mål er at du skal velge solide løsninger for fremtiden – med respekt for naturen.

Hold deg oppdatert på norsk naturstein

Meld deg på vårt nyhetsbrev

KONTAKT OSS

Skautvetveien 229
3268 Larvik
+47 910 04 800
post@rocksofnorway.no

Copyright © 2024 Rocks of Norway AS