ROCKS urban murblokk

kr 1020,00kr 1325,00 eks mva

Pris pr løpemeter.

PRODUKTINFO:

• FRONT: Naturlig splittet
• TOPP / BUNN: Saget topp. Bunn er som regel boret og skilt.
• BAKSIDE: Splittet, men kan også være boret/kilt eller saget
• KORTSIDER: Kan være boret/kilt, splittet eller saget.

Toleranser høyde; + – 5%

Fugene gjør at steinen er lett å tilpasse til svingninger i terrenget og muren får et fint rustikk uttrykk, men med en jevnere toppflate enn rustikk. Egner seg til topprader for murer av ROCKS rustikk, et-skifts-murer, sittebenker/amfi etc.

Blokk av Larvikitt som produseres i fallende lengder og standard høyder fra 40 til 50 cm. Andre mål kan lages på ordre, men vi splitter maks 70 cm høyde.

VektI/A
DimensjonerI/A
Størrelse

40, 50

Produktnr: I/A Kategori:
Størrelser

• Produseres i fallende lengder, men normalt ikke kortere enn 60 eller lengre enn 180 cm.

• Dybden = høyden +- maks 0,5 cm

• Maks høydeavvik på klasse 1 blokker er +/- 5%

• Blokkene skal ha lik høyde i lengderetning (maks. 2% avvik fra høyre til venstre) og rette parallelle kortsider.

Bruksområde

ROCKS urban kan brukes overalt der det er behov for murblokk, men benyttes mest som topprader eller enkle rader. Produktet passer perfekt som tribuner, benker etc, Kan brukes til  forstøtningsmur i en privat hage, brygger, moloer, og andre byggverk. Murblokkene er beregnet for maskinmuring og fordrer at man kan komme til med en egnet maskin.

ROCKS urban er egnet til bruk i både i offentlige rom og private eiendommer og særlig hvis toppflaten skal brukes til å sitte på el. Disse blokkene er spesielt egnet til å lage benker, amfi/tribuner ol. Størrelser kan tilpasses de fleste formål og den egner seg i kombinasjon med sagde flater, gatestein osv. ROCKS urban lages normalt på bestilling. Men vi har som regel litt på lager.

Informasjon

Murblokkene produseres i fallende lengder, men normalt ikke over 180 cm. Dybden er normalt lik høyden, men her kan det avvike noe. Maks høydeavvik på klasse 1 murblokker er +/- 5%. Toppen er saget. Baksiden er som oftest splittet, men disse kan også være saget eller boret/kilt. Kortsidene kan være saget, boret/kilt eller splittet.

Verdt å vite

Forstøtningsmurer må bygges forskriftsmessig og større murer skal alltid utføres av personer eller selskap som har ansvarsrett. Murer som plasseres minimum 1 meter fra nabogrense og er maks en meter høy eller murer minst 4 meter fra nabogrense og er maks 1,5 meter høy er ikke søknadspliktig. De skal alltid plasseres på et frostfritt og stabilt underlag og man bør benytte drenerende pukk-fraksjon 20-120 under og bak muren samt legge ned dreneringsrør i bakgrunnen.

ROCKS urban har saget overside og borede og kilte undersider og kan derfor fint kombineres som topp-rad i en mur med ROCKS Rustikk eller som en enkeltstående rad.

Våre murer er blant de enkleste og raskeste å bygge, men det er fremdeles et fag. I de aller fleste leveransene medfølger det endeknekte steiner for en fin avslutning. Da vi likevel ser at det legges sagede sider, eller synlige boremerker på avslutninger, hjørner og avtrappinger, anbefaler vi at man er OBS på dette.

I motsetning til rene, sagede, presise blokker er fuger en del av ROCKS urban/rustikk mur. Utvendige buer kan tas opp med litt korte stan-dardsteiner og man slipper å sage og tilpasse ender.

Skreddersøm

Vi kan bidra med spesielle tilpasninger som endesteiner og skråborede tilpasninger. Kontakt oss og vi kan bidra til å lage gode løsninger. Ønskes det spesielle størrelser utenom standard så lager vi det på bestilling.