ROCKS rustikk klasse 2 murblokk

kr 740,00kr 1365,00 eks mva

Pris pr løpemeter.

Rocks rustikk klasse 2 er et resultat av vår kvalitetssikring av Rocks rustikk og Rocks urban klasse 1, som faller utenfor toleransegrensene. Disse blokkene utgjør ca. 20-25% av vår produksjon. Tilgjengeligheten vil derfor variere i sammenheng med produksjon og etterspørsel.

PRODUKTINFO:

• FRONT: Naturlig splittet
• TOPP / BUNN: Boret og kilt (noen sageflater kan forekomme).
• BAKSIDE: Splittet, men kan også være boret/kilt eller saget
• KORTSIDER: Kan være boret/kilt, splittet eller saget.

Blokkene er best egnet til bunnrader, men kan fint benyttes til flerskiftsmurer dersom man sorterer godt.
Tips! Bunnrad; blokker med størst høydeavvik, topprad; blokker med jevnest høyde/dybde, midtrader; resten.

VektI/A
DimensjonerI/A
Størrelse

40, 50, 60, 70

EPD MILJØDEKLARASJON

Størrelser

• Murblokkene produseres i fallende lengder, men normalt ikke kortere enn 40 eller lengre enn 180 cm.

• Dybden kan variere +- 40% og det kan mangle et hjørne i bakkant. Murblokkene skal kunne stables forsvarlig og kortsidene skal være rette slik at fronten gir et uttrykk tilnærmet klasse 1 blokk.

• Maks høydeavvik på klasse 2 murblokker er +/- 5 cm.

• Murblokkene skal ha lik høyde i lengderetning (maks. 2% avvik fra høyre til venstre) og rette parallelle sider.

Bruksområde

ROCKS rustikk er egnet til bruk i både i offentlige rom og private eiendommer. Størrelser kan tilpasses de fleste formål og den egner seg i kombinasjon med sagde flater.  

ROCKS rustikk er veldig enkel å tilpasse terrenget. Det er enkelt å lage buer, uten at man må tilpasse steinen utover standard. Naturlige fuger tar opp kurvene. Murblokkene egner seg som byggemateriale til mange ulike formål; Kanaler, brygger, brokar, støttemurer, bygnings-konstruksjoner, osv. Murblokker i mindre størrelser er spesielt egnet til mindre murer, eksempelvis ved bygging av utestuer, garasjer og gjerder.  

En ferdig mur med klasse 2 stein kan bli like fin som klasse 1, men man bør beregne noe mer tid til sortering og legging. Hvis enkelte stein skiller seg ut med litt høydevariasjon så bruk disse på bunnraden. Hvis de avviker noe på bredde så sørg for å legge disse i de nedre skiftene i muren. Siktelinjen på toppen bør være mest mulig perfekt.  

Dyktige fagfolk bruker ofte klassse 2 når det er tilgjengelig, da de ofte kan få til et førsteklasses resultat til et rimeligere alternativ. I tillegg er det også mye raskere å bygge med vår klasse 2 enn for eksempel med skifer/natursteinsmurer. 

Informasjon

De fleste av ROCKS rustikk har borede og kilte over- og undersider. Dette har en vesentlig fordel i forhold til sagede murblokker fordi det øker friksjonen og blokkene låses bedre til hverandre. Hvis man også heller muren litt bakover eksempelvis 1-10, forsterkes stabiliteten betyde-lig.

ROCKS rustikk i maskinstørrelser mures som regel tørt. Ved store påkjenninger som for eksempel bryggeanlegg o.l., kan muren enkelt forankres med å bore inn jern. Mindre håndstein kan mures tørt eventuelt med mørtel.

ROCKS rustikk er kortreist Norsk og har et CO2 fotavtrykk på under 90 kg/M3. Det 3 ganger mer miljøvennlig i forhold til betong og ti gang-er mer miljøvennlig i forhold til import fra Kina.