ROCKS premium klasse 2 murblokk

kr 182,75kr 1046,25 eks mva

Pris pr løpemeter.

Rocks premium klasse 2 er et resultat av vår kvalitetssikring av Rocks premium og Rocks eksklusiv klasse 1, som faller utenfor toleransegrensene. Disse blokkene utgjør ca. 20-25% av vår produksjon. Tilgjengeligheten vil derfor variere i sammenheng med produksjon og etterspørsel.

PRODUKTINFO:

• FRONT: Naturlig splittet
• TOPP / BUNN: Saget
• BAKSIDE: Splittet, men kan også være boret/kilt eller saget
• KORTSIDER: Kan være boret/kilt, splittet eller saget.

Egner seg best til bunnrader evt. mellomrader i mur. Mange av disse kan også brukes som amfi, sittebenker, kanter etc.

VektI/A
DimensjonerI/A
Størrelse

15, 20, 30, 40, 50

Produktnr: I/A Kategorier: ,
Størrelser
  • Murblokkene til maskinhåndtering er normalt ikke kortere enn 40 eller lengre enn 120 cm. Håndmurestein kan være ned mot 20 cm.
  • Dybden = høyden men kan variere opp til 40% for klasse 2.
  • Maks høydeavvik på klasse 2 blokker er +/- 2 cm.
  • Blokkene skal ha lik høyde i lengderetning (maks.2 mm avvik fra høyre til venstre) og rette parallelle sider.
Bruksområde

ROCKS premium kan brukes overalt der det er behov for murblokk; forstøtningsmurer i private hager, til store forstøtningsmurer langs veiskjæringer, tuneller, gang og sykkelstier, til brygger, moloer, broer eller garasjer, grunnmurer og andre byggverk. 

ROCKS premium er veldig enkel å tilpasse terrenget. Det er enkelt å lage buer, uten at man må tilpasse steinen utover standard. Naturlige fuger tar opp kurvene. Murblokkene egner seg som byggemateriale til mange ulike formål; Kanaler, brygger, brokar, støttemurer, bygnings-konstruksjoner, osv. Murblokker i mindre størrelser er spesielt egnet til mindre murer, eksempelvis ved bygging av utestuer, garasjer og gjerder.  

En ferdig mur med klasse 2 stein kan bli like fin som klasse 1, men man bør beregne noe mer tid til sortering og legging. Hvis enkelte stein skiller seg ut med litt høydevariasjon så bruk disse på bunnraden. Hvis de avviker noe på bredde så sørg for å legge disse i de nedre skifte-ne i muren. Siktelinjen på toppen bør være mest mulig perfekt.  

Dyktige fagfolk bruker ofte klasse 2 når det er tilgjengelig, da de ofte kan få til et førsteklasses resultat til en rimeligere pris. I tillegg er det også mye raskere å bygge med vår klasse 2 enn for eksempel med skifer/natursteinsmurer. 

Verdt å vite

Forstøtningsmurer må bygges forskriftsmessig og større murer skal alltid utføres av personer eller selskap som har ansvarsrett. Murer som plasseres minimum 1 meter fra nabogrense og er maks en meter høy eller murer minst 4 meter fra nabogrense og er maks 1,5 meter høy er ikke søknadspliktig. 

De skal alltid plasseres på et frostfritt og stabilt underlag og man bør benytte drenerende pukk-fraksjon 20-120 under og bak muren samt legge ned dreneringsrør i bakgrunnen. 

Våre murer er blant de enkleste og raskeste å bygge, men det er fremdeles et fag. I de aller fleste leveransene medfølger det endeknekte steiner for en fin avslutning. Da vi likevel ser at det legges sagede sider, eller synlige boremerker på avslutninger, hjørner og avtrappinger, anbefaler vi at man er OBS på dette. 

Høydeavviket på ROCKS premium klasse 2 skal maks være +- 2 cm og bør høydesorteres før man legger opp ulike skift. Disse blokkene har vertikale fuger og er derfor veldig fleksible til å ta opp terrengvariasjoner og radier. 

Dette er naturstein og noe variasjon kan forekomme i dybde. Hvis de avviker mye på dybde så sørg for å legge disse i de nedre skiftene i muren.